midtboen.com © 2015

nils.midtboen@ebnett.no

Mobil 0047 915 71 242

bersolvs@ebnett.no

nils@midtboen.com

 

Bergensbanen ble åpnet av kong Haakon 27. november 1909. Fra 1. desember samme år har postvogna vært en naturlig del av togene over fjellet.

Det var stor glede da Postekspedisjonen ble etablert mellom Norges to største byer. Pakkepost ble før jernbanen sendt med båt rundt kysten. Men i desember kunne det også gå opptil 14 hestetransporter med julepost over fjellet.

Særkonvolutter og særstempler

Den offisielle jubileumsturen gikk 4. til 7. juli. På denne turen var postvogn 432 med. Frimerketjenesten i Norge og Tyskland hadde innlosjert i denen vogna og solgte særkonvolutter med jernbanestrekningens jubileumsfrimerker, og med et særstempel for hver dag.

– Reisetjenesten i Posten var en populær tjeneste. De hadde en lønnsmessig fordel og mye fritid, forteller Ragnar Rokne som besøkte postvogna i jubileumstoget på Ål stasjon. Han var postmester på Ål, men er i dag postbud i bygda. Som ung postelev var opplæring i reisetjenesten en pliktmessig opplæring.

Posten henger fortsatt med

Opp igjennom 60 tallet kom krav om hurtigere transport, jernbanen sløyfet stoppesteder og ble flere og flere av ekspedisjonene på tog ble nedlaget. Post ble flyttet fra bane til vei og fly.

I 1969 forsvant de fleste postekspedisjonene på både dag- og nattogene. Den aller siste ble Bergensbanens nattogsekspedisjon som ble nedlagt 31. desember 1991. Etter den tid er det fraktet post i godsvogner og dagens vekselbeholder på godstog over fjellet.

Hver dag sender Posten om lag 100 vekselbeholder på ulike jernbanestrekninger. Til Bergen sendes cirka 20 vekselbeholdere daglig. Her har jernbanen helt tatt over for transport på veien.