Se bilder fra vandringen langs Verkens-elva ved å klikke i bildet.

Rusletur langs Verkenselva

Rester av gruvervirksomheten: Første stopp var ved slagghaugene nær idrettsparken. Her er det fortsatt rester etter forna dager..

Hammerdammen ble bygget for 275 år siden, for å gi vann til to hammere i pukkverk på nedsiden av dammen. I mange år var området en boltreplass for unger i leik. Men for ti år siden ble dammen reetablert og det ble bygd en ny demning. Dette arbeidet skjedde på dugnad med kommunens tillatelse. Det er blitt ei perle.

 

Den  historiske vandringen er i regi av Konnerud Fellesorganisasjon, og gikk fra Konnerudhallen langs Verkenselva til Stordammen. Vandringen fortsetter deretter  opp til gamle hoppbakken i Konnerudkollen via Skallstad. Guid på turen var Øivind Juul Nilsen fra Konnerud og Skoger Historlielag.

 

I Konnerudverkets storhetstid var det betydelig virksomhet langs Verkenselva, ei elv som strekker seg fra Stordammen og ned til Svensedammen. Her var det bl.a. flere pukkverk, spikerverk og møller. Dette ble det informert om under vandringen.

En hyggelig historisk vandring langs Verkenselva, oppover fra fra Konnerudhallen oppover mot Stordammen. Det var også avduking av 200-års sted for Konnerud ved Hammerdammen i anledning Drammen bys 200 års jubileum.

 

midtboen.com © 2015

nils.midtboen@ebnett.no

Mobil 0047 915 71 242

bersolvs@ebnett.no

nils@midtboen.com